Bánh xe trống Diamond rất tuyệt vời để loại bỏ cổ phiếu nặng trên đá granit và đá cứng mài đá thừa để chuẩn bị đánh bóng. Họ có sẵn với nhiều kích thước cho bất kỳ ứng dụng nào, và các chất lượng khác nhau cũng có sẵn cho những viên đá mềm hơn. Chủ đề là tiêu chuẩn.