Điểm kim cương là những công cụ tuyệt vời để mài các khu vực nhỏ theo dõi với các công cụ làm mịn kim cương cho một kết thúc được đánh bóng rõ ràng. Chỉ có sẵn một thời gian ngắn. Các điểm thiêu kết kim cương trái phiếu kim loại là các hạt kim cương được thiêu kết trên cơ thể thép. Chất lượng là duy nhất, tuyệt vời để khắc đá, và dọn dẹp công việc cho thủy tinh, gốm và kim loại.