Bit ngón tay kim cương được thiết kế để loại bỏ cổ phiếu trên đá granit hoặc đá cứng mài đá thừa để chuẩn bị đánh bóng, cho ăn nước với 1/2" chủ đề như phù hợp như tiêu chuẩn.


Chat
Now