Diamond Fickert sử dụng để mài và đánh bóng bề mặt của nhiều tấm đá trong tay và máy tự động. Với tính năng hiệu quả đánh bóng tốt và sử dụng rất lâu đời.